sourcecode and scripts

 

Robocopy

Narzędzie do kopiowania katalogów, pelna dokumentacja tutaj a ja tylko na szybko składnia:

robocopy <Source> <Destination> [<File>[ ...]] [<Options>]

a typowe scenariusze to na przykład kopia foldera „S” w trybie mirror (żeby usuwało to, co już nie istnieje w źródłowym katalogu), oraz z kilkoma wykluczonymi katalogami (żeby nie kopiować jotpegów, których multum i nic w nich nie zmieniłem). Jest jeszcze jeden parametr, /Z chodzi o to, że gdyby przerwano, to można by wznowić…

Robocopy "G:\S" "H:\S" /MIR /Z /XD "G:\S\CZ" "G:\S\HU" "G:\S\RU" "G:\S\UA" "G:\S\met"

/MIR   mirror, będzie tez usuwał z celu, to czego nie ma w źródle
/Z     możliwość wznowienia, ważne w przyp. awarii sieci
/XD    lista wykluczeń (ciekawe, czy można by zapisać nazwy bez pełnej ścieżki)

Następny scenariusz to kopiowanie pojedynczego pliku, bo pamiętamy, że to narzędzie do kopiowania katalogów i czasem mogło y skopiować za dużo.
Jesli wymienimy po source i dest. jakieś file , to tylko ten plik leci. i na przykład, gdy chcę, żeby się plik skopiował z czasami (timestamps):

robocopy G:\ H:\ plik.pdf /COPY:DAT
/COPY:DAT   kopiuje identyczną Datę, Atrybuty i Timestamp

Trzeba jeszcze napisać o badwith trottling, (przykład mojego kopiowania w pracy i uruchomić), oraz napisać o opcji /l (małe l) Która tylko listuje i nic nie kopiuje i oczywiście o zapisywaniu logu.