Strona główna ikkiz.pl

 

Photo info

Popular tags

Jinka Yaminolady

Jinka Yaminolady More
Jinka Yaminolady Portrait of Jinka, vel yaminolady
made strictly according to photo reference link , but entirely painted in GIMP (no photo pixels were used). Painted in Gimp and Gimp-Painter

Portret Jinki, na deviantarcie jako yaminolady ściśle według zdjęcia, ale nie zawiera żadnej pikseli tej fotografii. Malowane w Gimpie i Gimp-painterze

Comments

No comments yet.

  •